ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ބޭރު ދުނިޔެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ޕްރިންސް ހެރީ ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސާހީ ޢާއިލާއިން ބޭރަށްވަޑައިގަތުމަށް

Prince Harry

ޕްރިންސް ހެރީ އިނގިރޭސި ސާހީ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި ސާހީ ޢާއިލާއަކީ ޕްރިންސް ހެރީ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅާ ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ސާހީ ޢާއިލާއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ޕްރިންސް ހެރީގެ ލަޤަބުފުޅު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމަވަމުން އެންމެފަހުން ވިދާޅުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ “މިއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ދައުރު” ކަމުގައެވެ. އިނގިރޭސި ތަޚްތާއި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގާތް ބޭފުޅާ، ޕްރިންސް ހެރީ ޔޫކޭ ޑެއިލީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ލަންޑަނުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ – ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއްބާ؟

އަލިފާން ހިފައި ރޯވަމުންދިޔައިރު އިވެމުންދިޔައީ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންގެ ހަޅޭލެވުމާއި ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ސަލާމަތަށް އެދި ގޮވާ އަޑެވެ. މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރީން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުޑަ ދޮރުން ބޭރަށް އެއްލާލުމުން ދިޔަ މަންޒަރު ވީޑިއޯތަކުން ފެނިގެންދިޔައެވެ. ލަންޑަނުގެ ގްރެންފިލް ޓަވަރުގައި ހިގި އަލފާނުގެ ހާދިސާއަކީ މިހާތަނަށް ހިގި އެންމެ ބިރުވެރި ނުރައްކާތެރި އެއްހާދިސާއެވެ. 24 ބުރީގެ މިއިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ހުޅުހިފީ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިޘާގެ ފަހަތުގައި ބައެއްގެ އަތެއްވާކަމަށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އުތުރުކޮރެޔާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާނެ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (މޭ 24) : ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އުތުރުކޮރެޔާ އިން ދުރުރާސްތާގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދައި ތަޖްރިބާކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ވިންސެންޓް ސްޓީވާޓް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައްރުތައް ހުރަސްކުރާ ފަދަ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ނިއުކްލިޔާ ވޯހެޑް އުފުލާ ގޮތަށް އުފެއްދުމަކީ އުތުރުކޮރެޔާއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާ އެކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ވަގުތުކަމުގަ އެވެ. އުތުރުކޮރެޔާގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ފިލިޕީންސްގައި ސިފައިންގެ ބާރު ހިންގަން ޖެހިދާނެ: ޑުޓާޓެ

މެނިލާ (މެއި 25) – ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯގައި އިއުލާން ކުރި ސިފައިންގެ ގާނޫނު މުޅި ގައުމުގައި ވެސް ހިންގަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވީ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު ފުލުހުންގެ މީހެއްގެ ބޯކަނޑާލާ ސަލަމާތީ ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު ތިން މީހަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ވަކިވެ ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ފިލިޕީންސް ސިފައިންނާ ދެމެދު ހަމަލާތައް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »