ކުޅިވަރު

ނަމޫނާ ލިޔުން – ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރަން: ސެކުލޮސްކީ

ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދައްކާ ހިތްވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާ ވަނީ އަބަހާނީ ޑާކާ ލިމިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެފަ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު އަށް ވަނަ މެޗެވެ. މެޗަށް ފަހު …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – “ބައްޕަ”ގެ ހުވަފެނުގައި ކުޅުންތެރިން ކުލަ ޖައްސައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު 1996 ވަނަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ޓުއާއެއްގައި، ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު އިސްމާއިލް ގާތު ލަންކާ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ ސުޕުން ވިމާލް ބުންޏެވެ؛ “ތި ޓީމުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި. ތަމްރީންކޮށްފި ނަމަ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދެވިދާނެ. އަހަރެން މިހިރީ ތިކަން ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް،” އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތަނާ ބޭރުން ކޯޗެއް ގެނައުމުގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ޓީސީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެއްވަރު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް އޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރުވުމުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އަށް މެޗުން 14 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މި ޕޮއިންޓާ އެކު ޓީސީ ވަނީ ލީގުގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ނިއު އަތުން ލިބޭ ޕޮއިންޓަކީ ބޯނަހެއް: ސޮބާ

މި ވަގުތު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ މަގާމުތައް އޮތްގޮތުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ ލިބޭ ބޯނަހެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭގެ މެޗުގައި ނުކުންނަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ. ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު މާޒިޔާ އޮތީ އަށް މެޗުން 21 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި ނިއު އޮތީ އަށް މެޗުން 18 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2017

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ސްކޯކުރަނީ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ –. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »