ސިޔާސީ

ނަމޫނާ ލިޔުން – ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ޑީލެއް ނަހަދާނަން: އަބްދުއްރަހީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ‘ޑީލު’ ހަދަން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް، އެކަން ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އަބްދުއްރަހީމް މިރޭ ވަނީ އޭނާގެ އަތުގައި އަޅާފައިވާ އަނގޮޓި ނަންގަވައި، އެ އަނގޮޓި ގަނެލާނެ ފެންވަރު ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. “ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ބައެއް ކައިރިއަށް” ސަރުކާރު …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އާ މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން: ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަލަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ދޭން ނިންމީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 13،000ރ. ދައްކަން މިނިސްޓްރީން އެންގި ކަމަށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »