ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އިސްލާމް ދީން

އިސްލާމް ދީން

މާދަމާއަކީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް

މާދަމާއަކީ 1438(ހ) ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް އަދި ޝައްވާލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.  މި ފުރުސަތުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ އެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައިވެސް ހެނދުނު 7:30 ގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި މޫސުން ތަންދޭނަމަ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން މާލޭގެ މައްޗަންގޮޅީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ތައުބާގެ މާނަ

ޢަރަބި ބަހުގައި ތައުބާގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އެނބުރި އައުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ނުކިޔަމަންތެރި ކަމާއި ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި، ﷲ ކިޔަމަންތެރި ވެ، ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުމެވެ. ތައުބާ މި ލަފްޒަކީ އަޅުތަކަންނަށް އަދި މާތް ﷲ އަށް ވެސް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ. އިންސާނުންނަށް ތައުބާ މި ބަސް ނިސްބަތް ކޮށްފިއްޔާ – މިސާލަކަށް ޢަލީ ﷲ އަށް ތައުބާ ވެއްޖެ- އޭގެ މާނައަކީ، އޭނާ ފާފަ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – މި އަހަރުގެ މުލަރޯދަ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރުދުވަސް

މި އަހަރުގެ މުލަރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަސް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ފަލަކީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއަށް ފަހު ނެރުނު ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ  ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް ކަމަށެވެ.  ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ރޭ އިރުއޮއްސުމަށް ފަހު ހަނދު ފެނިފައ ނުވާތީ އެވެ. “މާދަމާ، މީލާދީ ސަނަތުން، 2017 ވަނަ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »