ތިމާވެށި

ނަމޫނާ ލިޔުން – ބްރިޖުގެ ހޮޅިތައް ބަހައްޓައިގެން ފަރަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: އީއައިއޭ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ފަރުމަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ފަރަށާއި އެ ތަނުގެ ދިރުމަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އީއައިއޭ އިން ދައްކައިފި އެވެ. ބްރިޖުގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބިމަށް ފައްތާ ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ގުޅީފަޅު ފަރުމަތީގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 15 ސްޓީލް ކޭސިން އާއި 16 ހޮޅި ހިމެނެ އެވެ. އެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ތިމާވެށިގެ ނަސްލު ހަލާކުވެގެންދަނީ އަހަރަމެންގެ އިހުމާލުން: މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ތިމާވެށިގެ ނަސްލު ހަލާކުވެގެންދަނީ “އަހަރަމެންގެ އިހުމާލުން” ކަމަށާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމުޒަވިޔަނި) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ގެއްލިގެންދާ ކޮންމެ ގަހެއް ގެއްލިގެން ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުމާލުން ކަމަށާއި ދުނިޔޭގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ހަތަރު ބާވަތް އެއީ ކޮން ބާވަތެއްކަން ނޭނގި ނެތިގެންދާ ކަމަށެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަސިޓީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »