ތަޢުލީމު

ޢީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވައިފި

Schools Reopen after break

މިއަހަރުގެ ފިޠްރު ޢީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ އިމްތިޙާނަށްފަހު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނިކޮށް މިނިސްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގަވައިގެން 18 ޖޫންގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އަލުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށްފަހު ޓާރމް ބަންދަށް ސްކޫލްތަށް 19 ޖޫން ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މި ފެށުނީ 13 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހުގައެވެ. އަދި އޮފީސްތައް މި ހުޅުވުނީ 22 ޖޫން …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ވިިލާ ކޮލެޖްގައި، އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަވި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ވިލާ ކޮލެޖާއިގުޅިގެން އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމެއް ވިލާ ކޮލެޖްގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ވިލާކޮލެޖްގެ ކިޔޫ.އައި ކެމްޕަސްގައި ބޭއްވުނު މިއެއްބަސްވުމުގައި ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވިލާ ކޮލެޖްގެ ރެކްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު އަންވަރެވެ. އަވި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް އާތިފް އެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖްގައި 183 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އޭލެވެލް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ބީޓެކް ތައާރަފްކުރަނީ

އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަންނަ އަހަރު ބީޓެކް އޭލެވެލް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސްކޫލު ނިމިގެން މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަ އިރު ފަންނީ ރޮނގުން ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޮރެންސިކް ކްލާސްތަކެއް ހިންގައިފި

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 12ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފޮރެންސިކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހިނގި އެ ކްލާހުގައި ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ 100 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ސެޝަނަކީ ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 12ގައި ބަޔޮލޮޖީ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »