ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ދިވެހި ބަސް

ދިވެހި ބަސް

ޢީދު ތަހުނިޔާ – އުތީމު އާދަމްބެ

Eid Mubarik Poem by Adam Abdul Rahman

ދަތުރު ރޫޙާނީ ނިމުނު އައްސޭރިއަށް ފެތުރީ ހިޔާ ފިތުރުޢީދުގެ ހާ އުފާވެރި ރުކުރުވާ ހެޔޮ ތަހުނިޔާ  ފަރިވިހާ މާމަލުގެ ވަސް ފަތުރާލި ޢީދީ ހުވަދުގައި  ތަރިތަކުން ބަބުޅާ ވިދާ އަލި މަސްރަޙެއްގައި ތަހުނިޔާ އެންމެހައި އަޙުނާއި އުޙުތުން އަރިއަހަށް މާތް މުސްލިމީ  ދެންނެވޭ މީ ލޯބިވެތި ރާގުން މި ޢިދުގެ ތަހުނިޔާ  ވޭތުވީ މޫސުމްގެ ބަރަކާތުން  ދިރުން އީމާނުގައި ހޭދަވުން އެދި ކުރިމަގަށް އުއްމީދު ގައި ކީ ތަހުނިޔާ  01 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ދިވެހި ބަހުގެ ގާނޫނު އޮތީ ގެޒެޓުގައި: އަޝްރަފް އަލީ

ދިވެހިބަހުގެ ގާނޫނު އޮތީ ގެޒެތުގައި ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހުގެ ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަޝަރަފް ވިދާޅުވީ، އެޕްލިކޭޝަަނެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނު ތައާރަފު ކުރުން ވެގެން ދާނީ ދިވެހި ބަހަށް ލިބޭ ބޮޑު ކުރި އެރުމެއްކަމަށެވެ. “މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮންމެ ތާކު ކޮންމެ ހުރެގެން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ގާނޫނުގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »