الأربعاء , 26 يناير 2022

މުހިފޫހިފިލުވުން

އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު (އާޙުރަތް)2013 ——————————————————————– • އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ! • އަހަރެންނާ ދުރަށްދާށެވެ. • ޢާދޭސްކޮށްފައި ބުނަމެވެ. މުޅި ޢުމުރަށެވެ. • ތިޔަ ތަޖްރިބާއިން ލިބުނީ ކޮން އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟ • ވޭނާއި ރިހުމެވެ. ހިތިކަމާއި ގިތިކަމެވެ. • ހުދު ކާފޫރުކޮޅެއް ފަދަ އަހުރަވެތި ރަންކޮޅާއެވެ. • ހިތި ކަނޑޫވެލެއްގެ ބުޑަށް މާމުއި އެޅިޔަސް އޭގެގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮނިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނާ ގާތްނުވާށެވެ. • • އަމިއްލަ …

އިތުރު ތަފްސީލު »