الأربعاء , 26 يناير 2022

އަދަބިއްޔާތު

ހިތާއޭ

ޢާއިޝާ ނާޒް/ނ.ފޮއްދޫ   ހިތާއޭ މަގޭ ކީއްވެ ދުރުގައި ތިހާވީ މިތާ އެކަނި ކޮށްފައި އެހާ ދުރު ދެތާ ވީ ހަވީރުގެ ފިނިން ފޮޅުނު ކުލަ ރީތި މާތަށް އަވީގައި ހިޔާނެތި މިލާ މޯޅިތާ ވީ ހަނދާ ހަނދުވަރުގެ ރިހިއަލިން ލިބުނުފުރުޞަތު ހަނދާނުން ފިލާގޮސް މުޅިން ފުހެވިފައި ވީ ވިދާ ސާފުހުދު ތުނޑިމަތީގައި އުފާކޮށް ފިދާވީ ހިތެއް ނޫންހެ ނެތިގެއްލި ބީވީ އިރުން ދިން އެއަލިކަން ފިލާ ނެތިދިޔައިމާ ދިރުންނެތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »

އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު (އާޙުރަތް)2013 ——————————————————————– • އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ! • އަހަރެންނާ ދުރަށްދާށެވެ. • ޢާދޭސްކޮށްފައި ބުނަމެވެ. މުޅި ޢުމުރަށެވެ. • ތިޔަ ތަޖްރިބާއިން ލިބުނީ ކޮން އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟ • ވޭނާއި ރިހުމެވެ. ހިތިކަމާއި ގިތިކަމެވެ. • ހުދު ކާފޫރުކޮޅެއް ފަދަ އަހުރަވެތި ރަންކޮޅާއެވެ. • ހިތި ކަނޑޫވެލެއްގެ ބުޑަށް މާމުއި އެޅިޔަސް އޭގެގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮނިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނާ ގާތްނުވާށެވެ. • • އަމިއްލަ …

އިތުރު ތަފްސީލު »

އެސިޓީ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު / ރ.ކަނދޮޅުދޫ (ރ.ދުވާފަރު) އާޙްރަތް މަގުތަކުގެ ކާރުބާރުކަން ބޮޑެވެ.ހަމައެހެންމެ ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި މީހުން ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ. މަގުތަކުގައި ވަނީ ހުދުކުލައިގެ ޔުނީފޯރމްތަކެވެ. އަދި އެކުދިންގެ އެހީތެރިންނެވެ. އެހީތެރިންނާއެކު އެއްބަޔަކު ރާސްލާފައި ދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ ފާރުގައި މިންއަޅަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށް މައިން ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ވާ މަތިވެރި ޤުރުބާނީ އިހްސާސްކުރެވޭނެއެވެ. މަޑު ފިޔާތޮށި ޓޮޕްކޮޅަކާއި ކަށިމަތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »