الأربعاء , 26 يناير 2022

އަތޮޅު ތަކުން

ތިލަދުންމަތި އަތޮޅު.

  “ތިލަދުންމަތި” ޙާއްސަ ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މީހުން ގިނަ ބޮޑު އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ، ތިލަދުންމަތީގެ އާބާދީގެ ބޮޑުކަމާއި ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ތިލަދުންމަތި ދެބަޔަކަށް ބައިކުރެވުނީ 21 މެއި 1958 ވީ ބުދަދުވަހުގައެވެ. އެއްބަޔަށް ކިޔަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ. އަތޮޅު) އެވެ. އަނެއްބަޔަށް ކިޔަނީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި (ހދ. އަތޮޅު) އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ށ . ނަރުދޫގައިހުރި ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ބޮޑުނިކަގަސް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިގޮތުން 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. މިގަހަކީ އީޕީއޭއިން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގަސްތަކުގެތެރެއިން ގަހެކެވެ. އެރަށުގެ ފަރާތުން އެގަސް ނެގުމަށް އީޕީއޭ ގައި އެދުމުން ވެސް ހުއްދަނުލިބިގެން އެގަސް ވަނީ ނުނެގިފައެވެ. ތާރީޚުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ށ.ނަރުދޫއަކީ އެންމެ ގިނައިން …

އިތުރު ތަފްސީލު »