الثلاثاء , 26 أكتوبر 2021

Yashfa Abdul Ghanee

ތިލަދުންމަތި އަތޮޅު.

  “ތިލަދުންމަތި” ޙާއްސަ ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މީހުން ގިނަ ބޮޑު އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ، ތިލަދުންމަތީގެ އާބާދީގެ ބޮޑުކަމާއި ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ތިލަދުންމަތި ދެބަޔަކަށް ބައިކުރެވުނީ 21 މެއި 1958 ވީ ބުދަދުވަހުގައެވެ. އެއްބަޔަށް ކިޔަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި (ހއ. އަތޮޅު) އެވެ. އަނެއްބަޔަށް ކިޔަނީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި (ހދ. އަތޮޅު) އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި …

އިތުރު ތަފްސީލު »