الثلاثاء , 27 يوليو 2021

Naazneen Hameed

ކިޔަވާ ކުދިންެގެ ލޯން ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެއްވަފި

ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާތީ ކިޔަވާކުދިންގެ ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމުގައި މަތީތަޢުލީމުގެ ވުޒާރާއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތައް ނިންެމެވީ ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން އެތައްބައެއްގެ އަމްދަނީ ދަށްވެފައިވާތީއާއެކު ޢާއްމު ޙާލަތަކަށް ރުޖޫއުވާން ގިނަދުވަސްތަކެއްނަގާނެތީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އެ ވުޒާރާގެ ރަސްމީ ޓުވީޓަރ އެކައުންޓުން މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »

އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު (އާޙުރަތް)2013 ——————————————————————– • އަހަރެންނާ ދުރަށް ދާށޭ! • އަހަރެންނާ ދުރަށްދާށެވެ. • ޢާދޭސްކޮށްފައި ބުނަމެވެ. މުޅި ޢުމުރަށެވެ. • ތިޔަ ތަޖްރިބާއިން ލިބުނީ ކޮން އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟ • ވޭނާއި ރިހުމެވެ. ހިތިކަމާއި ގިތިކަމެވެ. • ހުދު ކާފޫރުކޮޅެއް ފަދަ އަހުރަވެތި ރަންކޮޅާއެވެ. • ހިތި ކަނޑޫވެލެއްގެ ބުޑަށް މާމުއި އެޅިޔަސް އޭގެގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮނިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނާ ގާތްނުވާށެވެ. • • އަމިއްލަ …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ރޯދަ ވީއްލުން

އިރު އޮއްސުމާއި އެކު ރޯދަ ވީއްލުމަށް އަވަސްވެގަންނަން ވާނެވެ. ރޯދަ ވިއްލުން އަވަސްކުރުމަށް ބާރުދޭ ޙަދީޘުތައް އައިސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْر” رواه البخاري) މާނައީ “މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަހްލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »

އެސިޓީ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު / ރ.ކަނދޮޅުދޫ (ރ.ދުވާފަރު) އާޙްރަތް މަގުތަކުގެ ކާރުބާރުކަން ބޮޑެވެ.ހަމައެހެންމެ ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި މީހުން ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ. މަގުތަކުގައި ވަނީ ހުދުކުލައިގެ ޔުނީފޯރމްތަކެވެ. އަދި އެކުދިންގެ އެހީތެރިންނެވެ. އެހީތެރިންނާއެކު އެއްބަޔަކު ރާސްލާފައި ދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ ފާރުގައި މިންއަޅަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށް މައިން ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ވާ މަތިވެރި ޤުރުބާނީ އިހްސާސްކުރެވޭނެއެވެ. މަޑު ފިޔާތޮށި ޓޮޕްކޮޅަކާއި ކަށިމަތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »