الأربعاء , 22 سبتمبر 2021

Naazneen Hameed

PSM LIVE ޚަބަރު ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެ ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ 39 minutes ago ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ، — ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާގެ ޢާއިލާއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ އަވަހާރަވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށއުމުރުފުޅުން 79 އަހަރުގައި އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ އަވާހަރަވެފައިވާއިރު …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ހިތާއޭ

ޢާއިޝާ ނާޒް/ނ.ފޮއްދޫ   ހިތާއޭ މަގޭ ކީއްވެ ދުރުގައި ތިހާވީ މިތާ އެކަނި ކޮށްފައި އެހާ ދުރު ދެތާ ވީ ހަވީރުގެ ފިނިން ފޮޅުނު ކުލަ ރީތި މާތަށް އަވީގައި ހިޔާނެތި މިލާ މޯޅިތާ ވީ ހަނދާ ހަނދުވަރުގެ ރިހިއަލިން ލިބުނުފުރުޞަތު ހަނދާނުން ފިލާގޮސް މުޅިން ފުހެވިފައި ވީ ވިދާ ސާފުހުދު ތުނޑިމަތީގައި އުފާކޮށް ފިދާވީ ހިތެއް ނޫންހެ ނެތިގެއްލި ބީވީ އިރުން ދިން އެއަލިކަން ފިލާ ނެތިދިޔައިމާ ދިރުންނެތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އއ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އއ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 16:30ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 21:00އާ ހަމައަށް އެސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »

ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ، އަވަހާރަވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާގެ ޢާއިލާއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ އަވަހާރަވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ. އިސްމާއީލް ޒަކަރިއްޔާވަނީ ސަރުކާރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އަތޮޅު މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

12 މާރިޗްވީ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ވަނީ އިޢުލާންކު ރެވިފައެވެ. މިކަމުގެ އިގްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »

ށ . ނަރުދޫގައިހުރި ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ބޮޑުނިކަގަސް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިގޮތުން 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. މިގަހަކީ އީޕީއޭއިން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގަސްތަކުގެތެރެއިން ގަހެކެވެ. އެރަށުގެ ފަރާތުން އެގަސް ނެގުމަށް އީޕީއޭ ގައި އެދުމުން ވެސް ހުއްދަނުލިބިގެން އެގަސް ވަނީ ނުނެގިފައެވެ. ތާރީޚުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ށ.ނަރުދޫއަކީ އެންމެ ގިނައިން …

އިތުރު ތަފްސީލު »

މިވަގުތު އިސްކަންދޭނީ ބަލީގެ އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 މިވަގުތު އިސްކަންދޭނީ ބަލީގެ އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފެށުމާގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެޗް ޕީ އޯ ސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ ފާޠިމަަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 ގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފެށުމުގެ ވިސްނުމެއް މިވަގުތު އެ ސެންޓަރުގެ ނެތްކަމަށެވެ. އި ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް  …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އއ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އއ. މަތިވެރީދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހަންމަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ހުސައިން މުހަންމަދު އަވަހާރަވީ ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށް ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ހުސައިން މުހަންމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށްފަހު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެގޮތުން އެ ޕާޓީގައެވެ. ޙުސައިން މުޙައްމަދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށްވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ …

އިތުރު ތަފްސީލު »

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް ދެހަފްތާއަށް އިތުރުކޮށްފި

މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް ދެހަފްތާއަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެޗްޕީއޭ އާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން، މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ދެ ހަފްތާގައިވެސް (6 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އިން 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 އަށް) ކިޔަވައިދިނުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »