ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ކުޅިވަރު / ނަމޫނާ ލިޔުން – ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2017

ނަމޫނާ ލިޔުން – ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2017

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ސްކޯކުރަނީ، މިމެޗު 84-42 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާ –. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް –. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 2017 ، ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސާބާ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ، މިމެޗު 76-66 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް –. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

 

ކޮމެންޓު ލިޔުއްވާ

ބޭނުން ވާ މައުލޫމާތު *